Запобігання проявам корупції

 Шановні громадяни!

Якщо вам відомі факти корупційних дій працівників Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, просимо повідомити про зазначені факти сектор з питань запобігання та виявлення корупції:

телефон  (0412) 43-17-80, 43-15-39

(Сокирко Андрій Юрійович – Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції,
каб.№319)

Методичні рекомендації Національного агенства з питань запобігання корупції щодо застосування окремих положень Закону України “Про запобігання корупції” стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів,дотримання обмежень щодо запобігання корупції

Буклет-порадник суб’єктам декларування Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, щодо застосування окремих положень Закону України “Про запобігання корупції” в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні”

Лист Національного агентства з питань запобігання корупції від 01.12.2021 № 22-03/85666-21 «Про надання роз’яснення положень статті 54 Закону України «Про запобігання корупції» та набрання чинності наказами Національного агентства»

Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 23.07.2021 № 449/21 «Про затвердження форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та Порядку заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»

Методичні рекомендації щодо впровадження у Головному управлінні Держгеокадастру у Житомирській області механізмів заохочення викривачів  та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції”

Матеріали НАЗК щодо конфлікту інтересів

Наказ Держгеокадастру від 23.06.2021 № 314 “Про затвердження Антикорупційної програми Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2021-2022 роки”

Які оновлення з’явилися у Роз’ясненнях 2021 року? 

Декларування – 2021

ТОП-15 типових помилок, які виникають під час заповнення декларації – НАЗК

Інформація про виконання антикорупційної програми Держгеокадастру на 2019–2020 роки (за перше півріччя 2020 року)

Інформація про виконання антикорупційної програми Держгеокадастру на 2019–2020 роки (за перший квартал 2020 року)

Інформація про виконання антикорупційної програми Держгеокадастру на 2019–2020 роки (за 2019 рік)

Роз’яснення НАЗК щодо заповнення декларацій

Методичні рекомендації з врегулювання конфлікту інтересів у діяльності працівників апарату та структурних підрозділів Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області та осіб, які входять до складу колегіальних органів Головного управління

До уваги суб’єктів декларування!

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції»

Повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування. Запитання-відповіді

Антикорупційна програма Державної служби україни з питань геодезії, картографії та кадастру на 2019 – 2020 роки

До уваги суб’єктів декларування!

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 29.12.2018р. №3225 “Про затвердження Змін до Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України “Про запобігання корупції” стосовно заходів фінансового контролю”

Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України “Про запобігання корупції” стосовно заходів фінансового контролю

Розпочато реєстрацію на онлайн-курси щодо заповнення е-декларацій, конфлікту інтересів та розробки антикорупційних програм

Розпочинається підготовка до чергового етапу декларування! Пропонуємо ознайомитись з рекомендаціями та відповідями на поширені запитання, підготовленими Національним агентством з питань запобігання корупції:

Декларування 2019

З 01 січня 2019 року розпочав роботу черговий етап електронного декларування в Україні.

Відповідно до розділу VII Закону державні службовці подають декларації (повідомлення) шляхом заповнення відповідних форм на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство). Враховуючи це, з метою реалізації можливості подання декларацій державним службовцям, які не отримали електронні цифрові підписи, необхідно звернутися за отриманням таких підписів до відповідного територіального органу ДФС у Житомирській області.

Терміни подання декларацій:

1) щорічна – до 00 годин 00 хвилин 01 квітня року, наступного за звітним роком;

2) декларація суб’єкта декларування, який припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави – не пізніше дня такого припинення;

3) декларація суб’єкта декларування, який припинив діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування – до 00 годин 00 хвилин 01 квітня року, наступного за звітним роком, у якому було припинено таку діяльність;

4) декларація претендента на посаду – до призначення або обрання особи на посаду.

У разі суттєвої зміни у майновому стані державного службовця, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (станом на 01.01.2017 ця сума складає 80000 грн.), зазначені особи зобов’язані у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна надіслати повідомлення до Національного агентства шляхом подання електронного повідомлення до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр).

Крім того, у разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунку в установі банку-нерезидента відповідний суб’єкт декларування зобов’язаний у десятиденний строк відправити до Національного агентства повідомлення про відкриття валютного рахунку у вигляді паперового документа засобами поштового зв’язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення або через власний персональний електронний кабінет у вигляді сканованої копії чи фотозображення через мережу Інтернет з використанням програмних засобів реєстру.

Відповідальність за несвоєчасне подання Декларації або про неповідомлення/несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, про відкриття валютного рахунку передбачена статтею 1726 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Звертаємо увагу, що на офіційному веб-сайті Національного агентства (nazk.gov.ua) в розділі «Декларування/Законодавство» розміщено Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю, затверджене рішенням Національного агентства від 11 серпня 2016 р. №3 (із змінами, внесеними рішенням Національного агентства від 06.09.2016 року №18, від 30.09.2016 року №57 та від 03.11.2016 №106) та Порядок інформування Національного агентства про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, затверджене рішенням Національного агентства 06 вересня 2016 року №20.

З питань отримання консультацій стосовно заповнення Декларацій/повідомлень про суттєві зміни у майновому стані державні службовці можуть звертатися до Сектору запобігання та виявлення корупції Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області (каб. 319).

Кримінальний кодекс України. Розділ XVII. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг

До відома суб’єктів декларування

Антикорупційна програма Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2018 рік

«Конфлікт інтересів: треба знати!»

Зміни до антикорупційної програми Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2017 рік, затверджені наказом Держгеокадастру від 09.06.2017 № 137

Співпраця з викривачами корупції

Методичні рекомендації щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами

Гарантії державного захисту викривачів
Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачі), перебувають під захистом держави, право на захист у особи виникає у зв’язку з повідомленням нею про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою.

Гарантії захисту щодо анонімності та нерозголошення інформації щодо викривачів

 1. Передбачена Законом України «Про запобігання корупції» можливість повідомляти інформацію анонімно (частина п’ята статті 53 Закону України «Про запобігання корупції»).
 2. Інформація про викривача може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків, встановлених законом (абзац другий частини третьої статті 53 Закону України «Про запобігання корупції»).

Гарантії захисту за наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну 
Якщо у зв’язку із здійсненим повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» існує загроза життю, житлу, здоров’ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх близьких осіб, правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» (частина друга статті 53 Закону України «Про запобігання корупції»).

Гарантії у сфері захисту трудових прав
До особи, яка здійснила повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» або члена її сім’ї, у звʼязку зі здійсненням такого повідомлення не можуть бути застосовані наступні заходи:

 • звільнення або примушення до звільнення;
 • притягнення до дисциплінарної відповідальності;
 • інші негативні заходи (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати) (абзац перший частини третьої статті 53 Закону України «Про запобігання корупції»). Водночас, у разі звільнення без законної підстави або незаконного переведення на іншу роботу у зв’язку з повідомленням про порушення вимог Закону України«Про запобігання корупції» іншою особою працівник повинен бути поновлений на попередній роботі органом, який розглядає трудовий спір. (частина перша статті 235 Кодексу законів про працю України).У разі наявності підстав для поновлення на роботі працівника, який був звільнений у зв’язку із здійсненим ним або членом його сім’ї повідомленням про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою, та за його відмови від такого поновлення орган, який розглядає трудовий спір, приймає рішення про виплату йому компенсації у розмірі шестимісячного середнього заробітку (частина четверта статті 235 Кодексу законів про працю України).Гарантії захисту у адміністративному процесі
  Національне агентство з питань запобігання корупції може бути залучено як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача у справах щодо застосування керівником або роботодавцем чи створення ним загрози застосування негативних заходів впливу до позивача (звільнення, примушування до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) у зв’язку з повідомленням ним або членом його сім’ї про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою (абзац другий частини другої статті 53 Кодексу адміністративного судочинства України).Гарантії захисту у цивільному процесі
  Національне агентство з питань запобігання корупції може бути залучено як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача у справах щодо застосування керівником або роботодавцем чи створення ним загрози застосування негативних заходів впливу до позивача (звільнення, примушування до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) у зв’язку з повідомленням ним або членом його сім’ї про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою (абзац другий частини другої статті 35 Цивільного процесуального кодексу).
  У справах щодо застосування керівником або роботодавцем чи створення ним загрози застосування негативних заходів впливу до позивача (звільнення, примушування до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) у зв’язку з повідомленням ним або членом його сім’ї про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою обов’язок доказування правомірності прийнятих при цьому рішень, вчинених дій покладається на відповідача (абзац третій частини першої статті 60 Цивільного процесуального кодексу).

Методичні рекомендації щодо діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції.

Роз’яснення щодо внесення до Реєстру декларацій  інформації про суттєві зміни в майновому стані: доходи і заробітна плата

Форма повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування

Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та прирівняних до них осіб, затверджені Національним агентством з питань запобігання корупції.

Щодо нових правил проведення спеціальної перевірки

[gview file=”https://zhytomyrska.land.gov.ua/wp-content/uploads/2014/10/На-сайт-щодо-спец.перевірок-на-райони.doc”]

 Подання декларацій при звільненні з державної служби

[gview file=”https://zhytomyrska.land.gov.ua/wp-content/uploads/2014/10/На-сайт-по-деклараціям-звільненим.doc”]

Щодо Закону України «Про запобігання корупції »

[gview file=”https://zhytomyrska.land.gov.ua/wp-content/uploads/2014/10/На-сайт-щодо-ЗУ-на-райони.doc”]

«Конфлікт інтересів та шляхи його врегулювання»

[gview file=”https://zhytomyrska.land.gov.ua/wp-content/uploads/2014/10/Стаття-на-сайт-конфлікт-інтересів-та-шляхи-його-врегулювання.doc”]

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про запобігання корупції

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 49, ст.2056)

 

9 грудня – міжнародний день боротьби з корупцією

За ініціативою ООН 9 грудня відзначається Міжнародний день боротьби з корупцією. Цього дня в 2003 році, в мексиканському місті Меріда, на політичній конференції високого рівня була відкрита для підписання Конвенція ООН проти корупції, прийнята Генеральною асамблеєю 1 листопада 2003 року. Вже 14 грудня 2005 року Конвенція набула чинності, як міжнародний правовий документ, обов’язковий до виконання її сторонами.

Спеціальний представник генерального секретаря ООН Ханс Кореллі, оголосивши про рішення заснувати Міжнародний день боротьби з корупцією, закликав представників більш ніж 100 країн, які зібралися на конференцію, підписати Конвенцію. Наголосивши на тому, що вона має стати важливим інструментом міжнародного права для протидії корупції, “що завдає шкоди розвитку країн і що представляє загрозу демократії і режиму правової держави”.

Метою Конвенції є попередження і викорінювання корупції, заохочення і підтримка міжнародної співпраці і допомоги у попередженні корупції і боротьбі з нею. Відповідно до Конвенції держави повинні домагатися того, щоб їх посадові особи були непідкупними, чесними і відповідальними.  Документ зобов’язує держави, які підписали його, оголосити карним злочином хабарі, розкрадання бюджетних коштів і відмивання корупційних доходів. Відповідно до одного з положень конвенції, необхідно повертати кошти до тієї країни, звідки вони надійшли в результаті корупції.

Конвенція – перший документ такого роду, він особливо важливий для країн, де корумпованість всіх структур завдає шкоди національному добробуту.

На сьогоднішній день Конвенцію підписали близько 140 держав і ратифікували близько 80. Україна ратифікувала цю угоду 18 жовтня 2006 року.