Декларування-2021

З 01 січня 2021 року розпочав роботу черговий етап електронного декларування в Україні.

Відповідно до розділу VII Закону України «Про запобігання корупції» державні службовці подають декларації (повідомлення) шляхом заповнення відповідних форм на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство). Враховуючи це, з метою реалізації можливості подання декларацій державним службовцям, які не отримали електронні цифрові підписи, необхідно звернутися за отриманням таких підписів до одного з акредитованих центрів сертифікації ключів. Інформацію про них можна отримати з Електронного реєстру суб’єктів, які надають послуги, пов’язані з ЕЦП, на сайті Центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України.

Терміни подання декларацій:

1) щорічна – до 00 годин 00 хвилин 01 квітня року, наступного за звітним роком;

2) декларація суб’єкта декларування, який припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, – не пізніше 20 робочих днів з дня звільнення;

3) декларація суб’єкта декларування, який припинив діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування – до 00 годин 00 хвилин 01 квітня року, наступного за звітним роком, у якому було припинено таку діяльність;

4) декларація претендента на посаду – до призначення або обрання особи на посаду.

Упродовж семи днів після подання декларації суб’єкт декларування має право подати виправлену декларацію, але не більше трьох разів.

У разі суттєвої зміни у майновому стані державного службовця, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (у 2021 році ця сума складає 113 500 грн), зазначені особи зобов’язані у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна надіслати повідомлення до Національного агентства шляхом подання електронного повідомлення до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр).

У разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунку в установі банку-нерезидента відповідний суб’єкт декларування зобов’язаний у десятиденний строк відправити до Національного агентства повідомлення про відкриття валютного рахунку у вигляді паперового документа засобами поштового зв’язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення або через власний персональний електронний кабінет у вигляді сканованої копії чи фотозображення через мережу Інтернет з використанням програмних засобів Реєстру. Звертаємо увагу, що Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06 вересня 2016 року №20 затверджено Порядок інформування Національного агентства про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента.

Відповідальність за несвоєчасне подання Декларації або про неповідомлення/несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, про відкриття валютного рахунку передбачена статтею 1726 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

З питань отримання консультацій стосовно заповнення Декларацій/повідомлень про суттєві зміни у майновому стані державні службовці можуть звертатися до Сектору запобігання та виявлення корупції Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області (каб. 319).