Інформація про виконання антикорупційної програми Держгеокадастру на 2019–2020 роки (за перший квартал 2020 року)

Інформація
про виконання антикорупційної програми Держгеокадастру на 2019–2020 роки
(за перший квартал 2020 року)

Найменування заходу, зазначеного у антикорупційній програмі Строк виконання заходу Відповідальні за виконання Стан виконання
І. Засади відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, заходи з її реалізації та заходи з виконання антикорупційної стратегії і державної антикорупційної програми.
1. Контроль за дотриманням антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу працівниками апарату Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру. Постійно Голова,
заступник Голови, керівники структурних підрозділів Держгеокадастру, начальники, їх заступники та керівники структурних підрозділів територіальних органів, керівники підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
Виконується.В апараті Держгеокадастру всі організаційно-розпорядчі акти в обов’язковому порядку візуються керівником Управління запобігання та виявлення корупції перед поданням на підпис керівництву Держгеокадастру, а в територіальних органах Держгеокадастру та підприємствах, що належать до сфери управління Держгеокадастру – керівниками уповноважених підрозділів (особами) з питань запобігання та виявлення корупції.

Протягом звітного періоду Управлінням запобігання та виявлення корупції опрацьовано 109 наказів з основної діяльності.

Уповноваженими підрозділами (особами) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, опрацьовано 104 994 накази.

2. Контроль за наявністю і належною організацією роботи  уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції в усіх територіальних органах Держгеокадастру, визначених осіб з питань запобігання та протидії корупції на підприємствах, що належать до сфери його управління, а також обов’язкового погодження кандидатур керівників таких уповноважених підрозділів з Управлінням запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру  Постійно Управління запобігання та виявлення корупції Виконується.Управлінням запобігання та виявлення корупції постійно здійснюється координація діяльності уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери його управління. Надається організаційна та методична допомога шляхом проведення семінарів, надання роз’яснень, консультацій з питань застосування антикорупційного законодавства з метою покращення їх роботи.

Протягом звітного періоду Управлінням запобігання та виявлення корупції проведено 2 семінари з актуальних питань застосування антикорупційного законодавства, у тому числі щодо підготовки до чергового етапу декларування, для керівників уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру.

Під час проведення перевірок територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери його управління, проводиться перевірка діяльності уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції.

В усіх територіальних органах Держгеокадастру утворено сектори запобігання та виявлення корупції, а на підприємствах, що належать до сфери управління Держгеокадастру, визначено відповідальних осіб з питань запобігання та виявлення корупції.

Протягом звітного періоду Управлінням запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру погоджено призначення 1 керівника уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції територіального органу Держгеокадастру.

3. Оцінка корупційних ризиків в діяльності Держгеокадастру. Щоквартально Комісія з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру,
Рубан І. В.
Виконується.Комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Держгеокадастру (далі – Комісія) проведено моніторинг виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру на 2019–2020 роки за 2019 рік.

За результатами моніторингу та відповідно до пункту 6 розділу І «Організаційна реформа» Плану заходів щодо реалізації Стратегічного плану діяльності Держгеокадастру «Кадастр 2.0 Прозорість. Доступність. Інновації.», затвердженого наказом Держгеокадастру від 16.12.2019 № 343, виникла необхідність проведення оцінки (переоцінки) корупційних ризиків в діяльності Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, та внесення змін до Антикорупційної програми Держгеокадастру на 2019–2020 роки.

На підставі рішення Комісії від 24.02.2020 наказом Держгеокадастру від 19.03.2020 № 93 внесено зміни до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру та затверджено зміни до Антикорупційної програми Держгеокадастру  на 2019–2020 роки.

4. Проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад в апараті Держгеокадастру, його територіальних органах, керівників підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції», а також проведення заходів, передбачених Законом України «Про очищення влади». Постійно Управління запобігання та виявлення корупції, Департамент кадрової політики та персоналу,уповноважені підрозділи територіальних органів Держгеокадастру Виконується.Протягом звітного періоду Держгеокадастром організовано проведення 14 спеціальних перевірок щодо осіб, які претендують на зайняття посад в апараті Держгеокадастру та його територіальних органах.

Держгеокадастр дотримується строків проведення спеціальних перевірок, проте в деяких випадках є затримки з відповідями від органів, які розглядають запити на проведення спеціальних перевірок.

Територіальними органами Держгеокадастру організовано та проведено 31 спеціальну перевірку.

Держгеокадастром проведено заходи, передбачені Законом України «Про очищення влади», щодо 4 осіб, з них: 3 працівника апарату Держгеокадастру та 1 керівник територіального органу Держгеокадастру.

Територіальними органами Держгеокадастру організовано та проведено відповідні заходи щодо 62 осіб.

5. Попередження осіб, які претендують на зайняття посад в апараті Держгеокадастру, його територіальних органах,  підприємствах, що належать до сфери управління Держгеокадастру, про вимоги, спеціальні обмеження та заборони, встановлені законами України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу». Постійно Департамент кадрової політики та персоналу,уповноважені підрозділи  територіальних органів Держгеокадастру, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру Виконується.Протягом звітного періоду 11 осіб в апараті Держгеокадастру та 7 керівників територіальних органів, які були призначені на посади, попереджені про вимоги, спеціальні обмеження та заборони, встановлені законами України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу».

Також 148 осіб в територіальних органах Держгеокадастру, які були призначені на посади, попереджені про вимоги, спеціальні обмеження та заборони, встановлені законами України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу».

Підприємствами, що належать до сфери управління Держгеокадастру, попереджено 28 осіб про вимоги, спеціальні обмеження та заборони, встановлені законами України «Про запобігання корупції».

6. Організація на постійній основі заходів з підвищення кваліфікації працівників апарату Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, з питань запобігання і виявлення корупції. Постійно Департамент кадрової політики та персоналу,керівники територіальних органів Держгеокадастру,

керівники підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру

Виконується.Протягом звітного періоду підвищення кваліфікації працівників з питань запобігання та виявлення корупції в апараті Держгеокадастру не проводилося.

Водночас 6 осіб підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, підвищили кваліфікацію за професійною програмою з питань запобігання та виявлення корупції.

Крім того, 3 особи територіальних органів Держгеокадастру та 4 особи підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, підвищили кваліфікацію на короткострокових семінарах.

7. Вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції». Постійно Управління запобігання та виявлення корупції,уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру Виконується.Держгеокадастром проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо роз’яснення поняття «конфлікт інтересів», шляхів і способів його врегулювання. Протягом звітного періоду до Держгеокадастру надійшло 3 повідомлення про наявність конфлікту інтересів від працівників апарату Держгеокадастру та керівників територіальних органів Держгеокадастру, які врегульовано відповідно до ч. 3 ст. 28, ст. 30, ст. 33 Закону України «Про запобігання корупції», про що повідомлено відповідних осіб.

Аналогічні заходи щодо проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи вживаються уповноваженими підрозділами (особами) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру.

Протягом звітного періоду до територіальних органів Держгеокадастру надійшло 161 повідомлення про наявність конфлікту інтересів, із яких 151 врегульовано відповідно до вимог розділу V Закону України «Про запобігання корупції», а 10 – не потребували врегулювання.

8. Проведення організаційних заходів по підготовці до чергового етапу декларування. Грудень 2019 року, січень –березень 2020 року Управління запобігання та виявлення корупції,уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру Виконується.Управлінням запобігання та виявлення корупції протягом звітного періоду проведено 2 семінари (тренінги) для працівників апарату Держгеокадастру на тему: «Підготовка до чергового етапу декларування: вимоги законодавства щодо подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідальність за несвоєчасне подання декларацій, зазначення недостовірних відомостей в декларації» та «Електронне декларування 2020».

Крім того, проведено 2 семінари з представниками уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, на тему: «Актуальні питання застосування антикорупційного законодавства в діяльності уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання корупції», у тому числі з питання щодо підготовки до чергового етапу декларування.

Управлінням запобігання та виявлення корупції підготовлено листи–нагадування особам, які перебувають у соціальній відпустці по догляду за дитиною, про необхідність подання декларацій.

Працівниками Управління запобігання та виявлення корупції протягом звітного періоду надавалися консультації та допомога у заповненні декларацій.

На внутрішньому порталі Держгеокадастру 14.02.2020 розміщено для ознайомлення працівників апарату Держгеокадастру та його територіальних органів роз’яснення НАЗК від 13.02.2020 № 1 щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю.

9. Проведення перевірки факту подання/неподання суб’єктами декларування Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, декларацій відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції». Постійно Управління запобігання та виявлення корупції,уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру Виконується.Управлінням запобігання та виявлення корупції та уповноваженими підрозділами (особами) територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, постійно здійснюються заходи щодо перевірки своєчасності подання декларацій перед призначенням на посаду та перед звільненням з посади.

За результатами перевірок виявлено факти неподання чи несвоєчасного подання декларацій територіальними органами Держгеокадастру (2 особи).

10. Інформування спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру. Невідкладно після виявлення Управління запобігання та виявлення корупції,керівники територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру Виконується.За результатами перевірки інформації, викладеної у зверненнях юридичних осіб, а також інформації, розміщеної в інтернет виданнях, Держгеокадастром поінформовано НАЗК про факти, що можуть свідчити про вчинення посадовими особами головних управлінь Держгеокадастру у Вінницькій, Закарпатській, Луганській та Чернівецькій областях правопорушення, пов’язаного з корупцією (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів).

Територіальними органами Держгеокадастру та підприємствами, що належать до сфери управління Держгеокадастру, направлено повідомлення до НАЗК про факти виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення щодо 3 осіб (2 – неподання чи несвоєчасне подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; 1 – можливої наявності конфлікту інтересів).

До територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, надійшло 23 повідомлення від викривачів, за результатами розгляду яких 4 повідомлення були направлені за належністю до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, а у 19 випадках інформація не знайшла свого підтвердження.

11. Здійснення заходів з підвищення рівня інформованості працівників щодо обмежень, вимог та заборон, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», змін в антикорупційному законодавстві, роз’яснень і методичних рекомендацій Національного агентства з питань запобігання корупції. Постійно Управління запобігання та виявлення корупції,уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру Виконується.Актуальні інформаційні матеріали розміщуються на внутрішньому порталі Держгеокадастру, поширюються через систему електронного документообігу ДОК.ПРОФ, створено групу у ViberMessenger для уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру.

Крім того, зазначена інформація доводиться до відома працівників під час бесід, консультацій, нарад.

Працівниками Управління запобігання та виявлення корупції протягом звітного періоду надано 737 консультацій з питань застосування антикорупційного законодавства.

Уповноваженими підрозділами (особами) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, проведено 1613 нарад, консультацій, бесід, інших заходів щодо підвищення рівня інформованості працівників щодо обмежень та вимог, встановлених Законом України «Про запобігання корупції».

12. Інформування Держгеокадастру про факти правопорушень в територіальних органах Держгеокадастру та підприємствах, що належать до сфери управління Держгеокадастру відповідно до вимог наказу Держгеокадастру від 09.01.2018 № 4 «Про інформування щодо фактів правопорушень». Не пізніше ніж протягом трьох годин робочого часу з моменту отримання повідомлення (інформації), затримання особи, тощо Керівники територіальних органів Держгеокадастру,керівники підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру Виконується.На виконання вимог наказу Держгеокадастру від 09.01.2018 № 4 «Про інформування щодо фактів правопорушень» територіальними органами Держгеокадастру та підприємствами, що належать до сфери його управління, надіслано 172 повідомлення щодо фактів правопорушень (виїмка документів, обшуки, рішення судів, публікації у ЗМІ, тощо).
13. Ведення обліку працівників Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень та/або правопорушень, пов’язаних з корупцією. Постійно Управління запобігання та виявлення корупції,уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру Виконується.Держгеокадастром забезпечено ведення обліку працівників Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень та/або правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Протягом звітного періоду до відповідальності за   вчинення корупційного та/або пов’язаного з корупцією правопорушення працівники апарату Держгеокадастру його територіальних органів та   підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру не притягувалися.

Протягом звітного періоду одного державного   службовця територіального органу Держгеокадастру   притягнуто до дисциплінарної відповідальності за порушення вимог ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції».

14. Проведення службових розслідувань щодо осіб, визнаних винними у вчиненні корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, або невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції» в інший спосіб та вжиття заходів щодо притягнення їх до дисциплінарної відповідальності відповідно до вимог законів України «Про запобігання корупції», «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 № 950. Постійно Управління запобігання та виявлення корупції,уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру Виконується.В апараті Держгеокадастру протягом звітного періоду службові розслідування з метою встановлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, не проводилися.

Територіальними органами Держгеокадастру проведено службові розслідування щодо 2 осіб (щодо 1 особи – за поданням спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції).

15. Забезпечення умов для повідомлень працівниками Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери  управління Держгеокадастру, про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв’язку, забезпечення конфіденційності інформації про цих осіб, а також неупередженого та своєчасного їх розгляду. Постійно Управління запобігання та виявлення корупції,Департамент забезпечення контролю якості надання послуг,

Департамент забезпечення діяльності служби,

Управління адміністративно-господарського забезпечення,

Відділ звернень громадян та доступу до публічної інформації,

керівники та уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру

Виконується.Для викривачів створені умови для подання повідомлень про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень працівниками Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру.

Зокрема, на сайті Держгеокадастру розміщено банер «Повідомити про корупцію», який надає покрокові вказівки щодо подання повідомлення викривачем.

Повідомлення можуть бути відправлені:

– поштою;

– електронною поштою;

– у скриньку для кореспонденції органу;

– шляхом заповнення форми на сайті Держгеокадастру;

– за телефоном.

Протягом звітного періоду до Держгеокадастру повідомлень від викривачів не надходило.

До територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, надійшло 3 повідомлення від викривачів, за результатами розгляду яких 1 повідомлення було направлене за належністю до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, а у 2 випадках інформація не знайшла свого підтвердження (не містила фактичних відомостей, які можливо було перевірити).

16. Залучення громадськості до формування та реалізації загальної відомчої політики Держгеокадастру щодо запобігання та протидії корупції відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики». Постійно  Департамент забезпечення діяльності служби,Юридичний департамент Виконується.На офіційному сайті Держгеокадастру функціонує розділ «Громадське обговорення проектів нормативно-правових актів», в якому протягом звітного періоду розміщено для громадського обговорення 12 проектів нормативно-правових актів, розроблених Держгеокадастром або за участю фахівців відомства.

Крім того, наказом Держгеокадастру від 26.12.2019 № 353 затверджено Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2020 рік.

17. Забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості при висвітленні діяльності Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, з питань запобігання та виявлення корупції шляхом розміщення організаційно-розпорядчих документів, а також звітної та статистичної інформації на сайті Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру. Не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття (затвердження) Департамент забезпечення діяльності служби,Відділ звернень громадян та доступу до публічної інформації,

керівники територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру

Виконується.На офіційному сайті Держгеокадастру розміщуються усі прийняті організаційно-розпорядчі документи, висвітлюється суспільно-важлива інформація з питань, що належать до компетенції Держгеокадастру.

Аналогічні заходи вживаються територіальними органами Держгеокадастру та підприємствами, що належать до сфери управління Держгеокадастру.

На офіційному сайті Держгеокадастру land.gov.ua оприлюднюються всі рішення, що приймаються його територіальними органами з питань розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності, в тому числі передачі у власність чи користування земельних ділянок.

Також здійснюється оприлюднення висновків експертизи землевпорядної документації, висновків про розгляд проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок,  інформації про заплановані заходи здійснення державного контролю за використанням та охороною земель і їхні результати.

Також, Держгеокадастр оприлюднює наступні дані:

– висновки про розгляд проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

– висновки експертизи землевпорядної документації.

– дані щодо запланованих заходів здійснення державного контролю за використанням та охороною земель та їх результатів, тощо.

Варто зауважити, що оновлення інформації відбувається автоматично, оскільки функціонали синхронізовані з даними системи електронного документообігу Держгеокадастру.

Запровадження таких функціоналів дає можливість забезпечити подолання корупційної складової у сфері розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності та дозволяє зробити прозорими та публічними всі етапи розпорядження землями.

Крім того, засідання Кваліфікаційної комісії у Держгеокадастрі транслюються в режимі онлайн. Переглянути трансляцію може будь-який громадянин на офіційному сайті Держгеокадастру land.gov.ua або зайшовши на офіційний YouTube-канал Держгеокадастру.

ІІ. Усунення виявлених корупційних ризиків.
1. Ризик 1:Ймовірність виникнення проявів недоброчесності у працівників територіальних органів Держгеокадастру з метою задоволення своїх приватних інтересів при наданні адміністративної послуги – прийняття рішення про передачу  земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у власність або користування.

 

Заплановані заходи:

Передача земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад.

Підготовка до другого читання у Верховній Раді України проекту Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» (реєстр. № 2194 від 01.10.2019), який 14.11.2019 прийнято в першому читанні.

Грудень 2020 року Департамент землеустрою, використання та охорони земель
О. Гавлюк
Виконується.Держгеокадастр бере участь у підготовці до другого читання у Верховній Раді України проекту Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» (реєстр. № 2194 від 01.10.2019), який 14.11.2019 прийнято в першому читанні.
2. Ризик 2:Ймовірність виникнення проявів недоброчесності у розробників при проведенні грошової оцінки земель та експертів при проведенні експертної оцінки земель.

 

Заплановані заходи:

Врегулювання на законодавчому рівні питання щодо проведення оцінки земель, зокрема, щодо спрощення засад проведення оцінки земель, а саме: розроблення та супровід у Верховній Раді України проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо спрощення засад проведення оцінки землі)».

Грудень2020 року Департамент міжнародної співпраці та ринку земель
Д. Макаренко
Виконується.Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо спрощення засад проведення оцінки землі)» листом Держгеокадастру від 20.03.2020 № 5-28-0.22-2871/2-20 надіслано на погодження Міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
3. Ризик 3:Ймовірність виникнення конфлікту інтересів у керівників територіальних органів Держгеокадастру при здійсненні повноважень з державного нагляду (контролю) в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності.

 

Заплановані заходи:

Підготовка до другого читання у Верховній Раді України проекту Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» (реєстр. № 2194 від 01.10.2019), який 14.11.2019 прийнято в першому читанні.

Грудень 2020 року Департамент сертифікації та контролю за використанням та охороною земель
О. Лахматова,Департамент землеустрою, використання та охорони земель
О. Гавлюк
Виконується.Держгеокадастр бере участь у підготовці до другого читання у Верховній Раді України проекту Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» (реєстр. № 2194 від 01.10.2019), який 14.11.2019 прийнято в першому читанні.
4. Ризик 4:Ймовірність виникнення проявів недоброчесності посадових осіб структурних підрозділів внутрішнього аудиту з метою задоволення своїх приватних інтересів під час здійснення внутрішнього аудиту шляхом сприяння посадовим особам об’єкту контролю уникнути (зменшити) контроль за їх діяльністю та приховати факти порушень вимог законодавства.

 

Заплановані заходи:

Застосування принципу ротації посадових осіб структурних підрозділів внутрішнього аудиту, а саме: направлення їх для проведення аудиту в інші територіальні органи Держгеокадастру та державні підприємства в інших областях.

Протягом 2020 року Відділ внутрішнього аудиту
О. Карпенко
Виконується.На виконання пунктів 2 та 5 наказу Держгеокадастру від 18.02.2020 № 50 «Про здійснення планового комплексного внутрішнього аудиту» станом на 31.03.2020 забезпечено ротацію 30 внутрішніх аудиторів Головних управлінь Держгеокадастру в областях та м. Києві шляхом направлення їх в інші області для проведення аудиторських досліджень на підприємствах, що належать до сфери управління Держгеокадастру.

 

5. Ризик 5:Ймовірність виникнення проявів недоброчесності та необ’єктивності, яка полягає у несвоєчасному розгляді звернень, ненадання або надання недостовірної інформації з метою приховування інформації та задоволення своїх приватних інтересів або інтересів третіх осіб.

 

Заплановані заходи:

Відділ звернень громадян та доступу до публічної інформації
Л. Лобань,Департамент забезпечення діяльності служби
Г. Адирхаєв,

Департамент забезпечення контролю якості надання послуг

А. Махнаков,

керівники територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру

– Проведення нарад, семінарів серед працівників Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру з метою поширення інформації стосовно дотримання вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян, доступу до публічної інформації та відповідальності за їх порушення. До 31.12.2020 

 

Виконується.Департаментом забезпечення контролю якості надання послуг та Відділом звернень громадян та доступу до публічної інформації постійно проводяться консультації для керівників загальних відділів, секторів контролю та відділів (секторів) звернень громадян та доступу до публічної інформації головних управлінь Держгеокадастру в областях та м. Києві з питань організації роботи зі зверненнями громадян та запитами на інформацію; дотримання вимог законодавства та порядку ведення діловодства, забезпечення контролю і недопущення порушення строків розгляду звернень громадян, запитів на інформацію, тощо.

Територіальними органами Держгеокадастру та підприємствами, що належать до сфери управління Держгеокадастру, проведено 135 нарад, інших заходів з питань дотримання вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян, доступу до публічної інформації та відповідальності за їх порушення.

– Посилення контролю за дотриманням законодавства під час розгляду звернень громадян та юридичних осіб, запитів на інформацію, звернень на гарячу лінію, тощо, шляхом періодичного моніторингу з боку уповноважених на це підрозділів та звітування перед керівництвом про результати такого моніторингу. До 05.01.2021  Виконується.Здійснюється постійний контроль за своєчасним (за допомогою системи моніторингу, інтегрованої в систему електронного документообігу), якісним (шляхом візування проектів відповідей) розглядом звернень громадян, запитів на публічну інформацію, звернень на гарячу лінію та надання консультацій в громадській приймальні Держгеокадастру.

Також Відділом контролю періодично доводяться до відома структурних підрозділів – виконавців (на електронні адреси) переліки документів, строк виконання яких закінчується за 5 днів.

За результатами такого контролю випадків порушення строків розгляду звернень громадян, запитів на інформацію та звернень на гарячу лінію Держгеокадастру, а також щодо неналежного  (неповного) їх розгляду в апараті Держгеокадастру не виявлено.

– Розміщення на офіційному веб-сайті Держгеокадастру, його територіальних органів статистичних даних щодо запитів на інформацію. Щомісяця Виконується.На офіційному сайті Держгеокадастру та його територіальних органів розміщується (публікується) щомісячна статистична інформація (звіт) про надходження запитів на інформацію.
ІІІ. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування.
1. Забезпечення організації навчання державних службовців, працівників з питань запобігання та виявлення корупції. Протягом 2019–2020 років Департамент кадрової політики та персоналу, керівники територіальних органів Держгеокадастру, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції зазначених органів Виконується.Протягом звітного періоду підвищення кваліфікації працівників з питань запобігання та виявлення корупції в апараті Держгеокадастру не проводилося.

Водночас 6 осіб підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, підвищили кваліфікацію за професійною програмою з питань запобігання та виявлення корупції.

Крім того, 3 особи територіальних органів Держгеокадастру та 4 особи підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, підвищили кваліфікацію на короткострокових семінарах.

2. Проведення нарад (навчань) з працівниками з таких тем:  заповнення електронних декларацій, дотримання строків їх подання, порядок та строки подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані, обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, алгоритм дій при виявленні конфлікту інтересів, у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, тощо. Протягом 2019–2020 років Управління запобігання та виявлення корупції, уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру Виконується.Управлінням запобігання та виявлення корупції протягом звітного періоду було проведено 4 семінари (тренінги), а саме:

– 2 семінари з представниками уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, на тему: «Актуальні питання застосування антикорупційного законодавства в діяльності уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання корупції»;

– 2 семінари (тренінги) з працівниками апарату Держгеокадастру на тему: «Підготовка до чергового етапу декларування: вимоги законодавства щодо подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідальність за несвоєчасне подання декларацій, зазначення недостовірних відомостей в декларації» та «Електронне декларування 2020».

Територіальними органами Держгеокадастру та підприємствами, що належать до сфери управління Держгеокадастру, організовано та проведено 215 навчань, семінарів, тренінгів з проблемних питань застосування антикорупційного законодавства.