Відповідно до статті 52 Закону України «Про запобігання корупції» (далі –Закон) у разі суттєвої зміни в майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених на 1 січня відповідного року (50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб у редакції Закону, що діє з 01.01.2017), зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це Національне агентство.

Крім того, у разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента відповідний суб’єкт декларування зобов’язаний у десятиденний строк письмово повідомити про це Національне агентство у встановленому ним порядку, із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента.

Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування подається ним особисто шляхом заповнення відповідної електронної форми на веб-сайті НАЗК через власний персональний електронний кабінет суб’єкта декларування у системі Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

У разі виникнення питань звертайтесь до сектору запобігання та виявлення корупції Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області за телефоном: (067)379-62-81 (Бондар Олександр Георгійович – завідувач сектору).

Сектор запобігання та виявлення корупції
Головного управління Держгеокадастру
у Житомирській області