Зокрема, на території Житомирської області нараховується 487 субєктів господарювання, які використовують земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею більше 100 га. Але тільки 30 із них використовують сільгоспугіддя, згідно розроблених та затверджених в установленому порядку проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь, а ще 126 суб’єктів уклали договори на виконання робіт із розроблення таких проектів.
Територіальними органами Держземагентства області проведена масштабна організаційна робота серед сільськогосподарських товаровиробників щодо роз’яснення необхідності розроблення проектів сівозмін, порядку розроблення та затвердження таких проектів. Зокрема, проведено 243 наради із суб’єктами господарювання які використовують земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею більше 100 га, підготовлено 48 заходів по розміщенню статей в друкованих засобах масової інформації, на місцевих веб-сайтах, телебаченні та радіо.