Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710
«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

  1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, його категорія:

Головне управління Держгеокадастру у Житомирській області;

вул. Довженка, 45, м. Житомир, 10002;

код за ЄДРПОУ – 39765513;

категорія замовника – орган державної влади.

  1. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Проведення державної інвентаризації земель  (код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»: 71350000-6 «Науково-технічні послуги в галузі інженерії» )

  1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Державна інвентаризація земель проводиться на підставі наказу Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області від 10.07.2023 №12-ІЗ «Про проведення державної інвентаризації земель», розпорядження начальника Житомирської обласної військової адміністрації від 09.06.2023 № 241 «Про проведення інвентаризації земель державної власності», відповідно до вимог Земельного кодексу України, Законів України «Про землеустрій», «Про Державний земельний кадастр», Порядку проведення інвентаризації земель, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 476, Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051, Положення про Державний фонд документації із землеустрою та оцінки земель, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1553, та інших нормативно-правових актів, що встановлюють вимоги до проведення інвентаризації земель.

Відповідно до пункту 5 Порядку проведення інвентаризації земель, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019р. № 476, об’єктами проведення інвентаризації земель є території адміністративно-територіальних одиниць або їх частини.

Державній інвентаризації земель у Житомирській області підлягають сформовані та  несформовані земельні ділянки державної власності, відомості про які відсутні у Державному земельному кадастрі, загальною площею 1415,0000 га.

Послуги з проведення державної інвентаризації земель надаються Виконавцем поетапно в наступному порядку:

1)  В першу чергу державній інвентаризації підлягають сформовані та несформовані земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності відомості про які відсутні в Державному земельному кадастрі орієнтовною загальною площею 212,0185 га.

2) По завершенню державної інвентаризації сформованих та несформованих земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності,  відомості про які відсутні в Державному земельному кадастрі, проводиться державна інвентаризація сформованих та несформованих земельних ділянок лісогосподарського призначення державної власності, відомості про які відсутні в Державному земельному кадастрі орієнтовною загальною площею 1202,9815 га.

Термін проведення державної інвентаризації сформованих та несформованих земельних ділянок державної власності, відомості про які відсутні у Державному земельному кадастрі: з дати укладення договору про закупівлю – до 01.12.2023 року.

Вимоги до проведення державної інвентаризації земель: інвентаризація земель державної власності проводиться відповідно до вимог Земельного кодексу України, законів України «Про землеустрій», «Про Державний земельний кадастр», Порядку проведення інвентаризації земель, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. №476, наказу Держгеокадастру від 20.05.2020 №160 «Про затвердження Рекомендаційно -технічного операційного посібника для управління проектом «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство», наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 02.12.2016  № 509 «Про затвердження Порядку використання Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при здійсненні робіт із землеустрою” та інших нормативно-правових актів, у частині проведення інвентаризації земель.

У відповідності до частини 1 статті 11 Закону України «Про Державний земельний кадастр»  відомості про об’єкти Державного земельного кадастру під час внесення їх до Державного земельного кадастру мають відповідати існуючим характеристикам об’єктів у натурі (на місцевості), визначеним з точністю відповідно до норм та правил, технічних регламентів. Тому, при виготовленні технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель лісогосподарського призначення, забезпечити відображення на кадастрових планах угідь згідно додатку 4 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051, а саме: ліси та інші лісовкриті землі; земельні лісові ділянки, вкриті лісовою рослинністю; земельні лісові ділянки, не вкриті лісовою рослинністю; природні водотоки (річки та струмки) та інші.

  1. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі становить 241965,00 грн. (двісті сорок одна тисяча дев’ятсот шістдесят п’ять грн. 00 коп.) з ПДВ, що відповідає добутку площі земельних ділянок, відомості про які відсутні у Державному земельному кадастрі – 1415,0000 га, та 171,00 грн. – вартості за  1га  (відповідно до затвердженого Плану заходів Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру за бюджетною програмою КПКВК 2803620 «Проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру» на 2023 рік у частині проведення інвентаризації земель (відповідно до листа Міністерства аграрної політики та продовольства України №21-6000-05.1/16453 від 30.06.2023)).