Головне управління Держгеокадастру у Житомирській області (далі – Головне управління) є територіальним органом Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру та їй підпорядковане.

Головне управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на території Житомирської області.

Відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання», для здійснення своєї мети (цілей) громадські об’єднання мають право звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами, а також одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

Держава забезпечує можливість реалізації прав громадських організацій, професійних та творчих спілок, організацій роботодавців, благодійних і релігійних організацій, органів самоорганізації населення, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства, вносити пропозиції суб’єктам права законодавчої ініціативи і відповідним державним органам про прийняття або внесення змін до проектів законів і інших нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин, соціально-економічного, національно-культурного розвитку, інших соціально важливих економічних, соціально-політичних та культурологічних заходів.

З метою сприяння реалізації громадянами та їх об’єднаннями конституційного права на участь в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органу, сприяння врахуванню органом громадської думки під час формування та реалізації державної політики при Держгеокадастрі України працює Громадська рада, утворена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”.

З метою залучення громадян до участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність органів виконавчої влади, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності Держгеокадастру України та його територіальних органів проводяться консультації з громадськістю. Консультації з громадськістю проводяться з питань, що стосуються суспільно-економічного розвитку держави та інтересів широких верств населення. Ознайомитися з орієнтовним планом проведення консультацій на 2019 рік можна за посиланням: http://land.gov.ua/info/konsultatsii-z-hromadskistiu/.

В обов’язковому порядку проводяться консультації з громадськістю щодо проектів нормативно-правових актів, що мають важливе суспільне значення і стосуються прав і обов’язків громадян, а також актів, якими передбачається надання пільг, переваг окремим категоріям суб’єктів господарювання, делегування повноважень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування регуляторних актів державних і регіональних програм економічного, соціального і культурного розвитку, рішень стосовно стану їх виконання.

Ознайомитись з проектами Законів України, постанов Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів, інших розпорядчих документів, розроблених Держгеокадастром або за участю фахівців відомства, а також висловити свої пропозиції та зауваження, які будуть спрямовані розробникам нормативного акту, можна за посиланням: http://land.gov.ua/icat/zakonotvorcha-diialnist/.

Постанова Кабінету Міністрів України №996 від 03.11.2010 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” 

Постанова Кабінету Міністрів України №976 від 05.11.2008 “Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи   діяльності органів виконавчої влади”