Як унікальне природне тіло, земля є головним засобом виробництва в сільському господарстві. Відповідно до статті 14 Конституції України та статті 1 Земельного кодексу України, земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Проте, на справжнє багатство земля перетворюється за умови, коли організовано раціональне її господарське використання. Саме тоді земля стає ефективним джерелом доходів до місцевих бюджетів.

Фінансові ресурси бюджету формуються за рахунок податкових, неподаткових та інших надходжень, власних надходжень бюджетних установ, цільових фондів, доходів від операцій з капіталом.

Дохід від землі в сільську казну включає в себе:

  • земельний податок;
  • орендна плата;
  • кошти від продажу земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах в межах населеного пункту (земельні торги);
  • надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

Варто зазначити, що плата за землю складається з земельного податку та орендної плати. Земельний податок – це податковий платіж, який стягується з власника землі або землекористувача, розмір якого безпосередньо залежить від величини земельної ділянки, граничної оцінкової ставки та призначення землі. Орендна плата за землю – це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою згідно з договором оренди землі. За останні роки  має місце стабільна тенденція зростання частки орендної плати та зменшення частки надходжень від земельного податку у структурі плати за землю, що пояснюється збільшення вартості оренди земельних ділянок. Земельний податок та орендна плата є одними з головних джерел наповнення сільського бюджету.

На території Бердичівського району протягом 2015 року передали в оренду 24 земельні ділянки земель сільськогосподарського призначення. З них право оренди на три земельні ділянки передано на конкурентних засадах (земельні торги). Кошти від продажу права оренди земельних ділянок надійшли до бюджету Райківської сільської ради та Старосолотвинської сільської ради.

Продаж земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах є ефективним способом наповнити коштами сільську казну, адже під час проведення земельних торгів ціна продажу може змінюватися та значно перевищувати стартовий розмір. Саме так відбулося з продажем права оренди на земельну ділянку на території Старосолотвинської сільської ради. Стартовий розмір річної орендної плати складав 30606 грн., а за підсумками торгів ціна значно зросла і становила 86155 грн. Саме така сума щорічно надходитиме до сільського бюджету. Схожа ситуація відбулася і за результатами торгів з продажу права оренди на земельну ділянку на території Райківської сільської ради. Стартова ціна річної орендної плати зросла з 7015 грн. до 31010 грн., або у 4,4 рази.

Ще одним джерелом доходів сільської казни є надходження коштів в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва. Відповідно до статті 207 Земельного кодексу України, втрати сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва включають втрати сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників, а також втрати, завдані обмеженням у землекористуванні та погіршення якості земель.

За 2015 рік на території Бердичівського району надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва поповнили бюджети двох сільських рад: Хажинської сільської ради в розмірі 70078 грн. та Гришковецької селищної ради в розмірі 109089 грн., що становить 60% від розміру нарахованих втрат по кожній з них.

Відповідно до статті 209 Земельного кодексу України, кошти, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, використовуються на освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, охорону земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою, а також на проведення інвентаризації земель, проведення нормативної грошової оцінки земель. Використання цих коштів на інші цілі не допускається.

Наповнений бюджет – це запорука своєчасної виплати заробітної плати працівни­кам бюджетної сфери, опла­ти енергоносіїв, виконання ремонтних робіт в житлово-комунальному секторі, асфальтування доріг, модерні­зації тепловодопостачання та інше.

Олександр Вигівський,
начальник Управління Держгеокадастру
у Бердичівському районі