Використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем коду 9015 за товарною номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності, яка використовується під час виконання топографо-геодезичних робіт, регламентується Порядком використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.1998 р. № 1075 (далі – Порядок).
До зазначеної товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності належать прилади та інструменти, які використовуються в геодезії, топографії, картографії або нивеліруванні, в тому числі електронні (код 9015 80 910).
Відповідно до п. 2 Порядку, апаратура супутникових радіонавігаційних систем – це апаратно-програмний комплекс, призначений для визначення координат точок земної поверхні за сигналами супутникових радіонавігаційних систем GPS NAVSTAR (США), ГЛОНАСС (Російська Федерація) та інших.
Уся апаратура супутникових радіонавігаційних систем зарубіжного або вітчизняного виробництва, що використовується для виконання топографо-геодезичних робіт, підлягає обов’язковій реєстрації та обліку в Держземагентстві України за винятком апаратури супутникових радіонавігаційних систем Міноборони, МВС, СБУ, реєстрація та облік якої здійснюється Генеральним штабом Збройних Сил України у визначеному ним порядку.
Вимоги Порядку обов’язкові для виконання всіма юридичними особами незалежно від форм власності та фізичними особами, в тому числі нерезидентами України, які використовують апаратуру супутникових радіонавігаційних систем.
Для реєстрації та обліку апаратури супутникових радіонавігаційних систем в Держземагентстві України власник (користувач) повинен у п’ятиденний термін після її придбання (отримання в користування) або ввезення на територію України подати такі документи:
– лист-звернення про реєстрацію апаратури супутникових радіонавігаційних систем;
– копію документа про придбання даного комплекту апаратури або договору про передачу апаратури для користування;
– копію технічної специфікації даного комплекту апаратури.
Держземагентство України на підставі зазначених документів у триденний термін реєструє та ставить на облік апаратуру супутникових радіонавігаційних систем з видачею власнику (користувачу) Реєстраційного посвідчення апаратури супутникових радіонавігаційних систем, зразок якого затверджений наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20.08.2014 р. № 310 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.09.2014 р. за № 1115/25892.
Видача Реєстраційного посвідчення апаратури супутникових радіонавігаційних систем здійснюється Держземагентством України відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2011 р. № 835 «Деякі питання надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами адміністративних послуг» (із змінами) та наказу Держземагентства України від 29.03.2013 р. № 132 “Про затвердження Інформаційних та Технологічних карток адміністративних послуг, які надаються Держземагентством України”, безоплатно.
Реєстр апаратури супутникових радіонавігаційних систем, яка використовується для виконання топографо-геодезичних робіт, розміщений на сайті Держземагентства України в розділі «Геодезія і картографія».

Сергій Музиченько,
начальник відділу землеустрою та охорони земель