Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) у разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це Національне агентство з питань запобігання корупції.

Згідно із Законом України «Про державний бюджет на 2019 рік», прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 1 січня 2019 року встановлений у розмірі 1 921 гривня (50 прожиткових мінімумів – 96 050 гривень).

За якою формою та яким чином слід подавати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування?
Чи необхідно суб’єкту декларування подавати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані у разі отримання кредиту, позики, поворотної фінансової допомоги (позички) тощо?
Коли необхідно подавати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані у разі придбання автомобіля, якщо його придбано за кордоном?
Чи необхідно відображати інформацію, яка була зазначена в повідомленні про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування, у декларації такого суб’єкта декларування?
Роз’яснення поняття «одноразовий дохід», який застосовується при повідомленні суб’єктами декларування про суттєві зміни в майновому стані
Якщо розмір місячної заробітної плати суб’єкта декларування перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених на 1 січня відповідного року, чи необхідно подавати щомісяця повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування?
Чи подається повідомлення про суттєві зміни в майновому стані у разі отримання доходу або придбання майна членом сім’ї?
З якого часу у суб’єкта декларування припиняється обов’язок подавати повідомлення про суттєві зміни у майновому стані?

Сектор запобігання та виявлення корупції
за матеріалами НАЗК