Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі  викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць, з видачею витягу

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу

Погодження виконання робіт в охоронних зонах геодезичних пунктів та робіт із знесення або перезакладення геодезичних пунктів

Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

Проведення державної експертизи землевпорядної документації (для фізичних осіб)

Проведення державної експертизи землевпорядної документації (для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців)

Видачі дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

Видача рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та надання в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності (для фізичних осіб)

Видача рішення про надання у постійне користування та надання в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності (для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців)

Надання довідки про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта речового права у Державному земельному кадастрі

Виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру, яка була допущена не з вини органу, що здійснює його ведення

Виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу