Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)

Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, яка була допущена органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

Виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру, не з вини органу, що здійснює його ведення

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць, з видачею витягу

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами з видачею витягу

Погодження виконання робіт із знесення або перезакладки геодезичних пунктів

Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідок, що містять узагальнену інформацію про землі (території)

Надання довідки про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта речового права у Державному земельному кадастрі

Проведення добровільної державної експертизи землевпорядної документації, а також вибіркової державної експертизи землевпорядної документації (у разі видачі негативного висновку)

Проведення обов’язкової державної експертизи землевпорядної документації

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

Видача дозволу на зняття  та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель

Видача висновку про погодження документації із землеустрою

Видача рішення про припинення права власності на земельну ділянку, права постійного користування земельною ділянкою у разі добровільної відмови землевласника, землекористувача

Видача рішення про передачу у власність, надання у користування земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності