Інформація Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області про проведення конкурсу з відбору виконавців земельних торгів

1. Мета проведення робіт: відбір виконавця земельних торгів з продажу права оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, для закладки багаторічних насаджень з метою виробництва органічної продукції.

2. Дані про земельні ділянки:

– земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (кадастровий номер 1820655700:01:000:0070) площею 32,3827 га, яка розташована за межами населеного пункту на території Кам’яно-Брідської сільської ради Баранівського району Житомирської області.

– земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (кадастровий номер 1821483000:04:000:0314) площею 21,3768 га, яка розташована за межами населеного пункту на території Нивненської сільської ради Романівського району Житомирської області.

– земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (кадастровий квартал 1824283300:06:000) площею 13,5 га, яка розташована за межами населеного пункту на території Левковицької сільської ради Овруцького району Житомирської області.

– земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (кадастровий квартал 1823483200:06:000) площею 9,1 га, яка розташована за межами населеного пункту на території Дібрівської сільської ради Малинського району Житомирської області.

– земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (кадастровий квартал 1825087400:05:000) площею 46,0 га, яка розташована за межами населеного пункту на території Осичківської сільської ради Радомишльського району Житомирської області.

3. Умови конкурсу: 

– переможець конкурсу забезпечує підготовку лотів (виготовлення документації із землеустрою та оцінки земель) до продажу на земельних торгах, а також проведення земельних торгів за власний рахунок на підставі відповідних договорів між організатором та виконавцем земельних торгів з наступним відшкодуванням витрат виконавцю земельних торгів за рахунок коштів, що сплачуються покупцем лота у відповідності до вимог статті 136 Земельного кодексу України;

– конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавців послуг з проведення земельних торгів” із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу;

– у конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Усі сторінки документів, що надаються претендентом у складі його пропозиції (за винятком оригіналів належним чином оформлених довідок чи листів, виданих уповноваженими державними органами чи іншими (сторонніми) суб’єктами господарювання, нотаріально завірених копій документів), повинні бути засвідчені посадовими особами претендента відповідно до компетенції та з дотриманням норм чинного законодавства України в сфері оформлювання документів. Документи мають бути без поправок, дописок тощо.

У разі рівної кількості набраних балів переможцем визнається учасник конкурсу, пропозиція щодо вартості послуг (робіт) по розробці документації із землеустрою та нормативної грошової оцінки земельної ділянки у якого є меншою.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

– заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з проведення земельних торгів;

 – згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця);

– копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

– копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента;

– копії кваліфікаційних сертифікатів інженерів-земелевпорядників претендента, які працюють штатному складі або яких буде залучено до розробки документації із землеустрою;

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), інформацію про кількість проданих лотів, ціну їх продажу порівняно зі стартовою ціною, згоду на фінансування підготовки лотів та проведення земельних торгів.

Переможець конкурсного відбору несе відповідальність перед організатором земельних торгів – за невиконання зобов’язань третіми особами, координує надання послуг третіх осіб, створює умови та здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов’язань.

5. Строк подання конкурсної документації: до 22 травня 2017 року (включно).

Поштова адреса, за якою подаються документи:

10002, м. Житомир, вул. Довженка, 45, каб. 310.

6. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 26 травня 2017 року о 15.00 год. в приміщенні Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області за адресою: 10002, м. Житомир, вул. Довженка, 45.

7. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: 

м. Житомир, вул. Довженка, 45, каб. 310.

Телефон для довідок: (0412) 34-68-12 та 43-87-22.

Секретар комісії – Степанюк Марія Анатоліївна.