Інформація Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області про проведення конкурсу з відбору виконавців земельних торгів

1. Мета проведення робіт: відбір виконавця земельних торгів з продажу права оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

2. Дані про земельні ділянки:

– земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (кадастровий квартал 1820685800:01:000) орієнтовною площею 7,84 га, яка розташована  за межами населеного пункту на території Суємецької сільської ради Баранівського району Житомирської області.

– земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (кадастровий номер 1820685800:04:000:1246) площею 75,9671 га, яка розташована  за межами населеного пункту на території Суємецької сільської ради Баранівського району Житомирської області.

– земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (кадастровий номер 1820685800:01:000:0242) площею 10,5579 га, яка розташована  за межами населеного пункту на території Суємецької сільської ради Баранівського району Житомирської області.

– земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (кадастровий номер 1824285000:05:000:0138) площею 45,7087 га, яка розташована  за межами населеного пункту на території Невгодівської сільської ради Овруцького району Житомирської області.

– земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (кадастровий квартал 1823483200:07:000:) орієнтовною площею 21,00 га, яка розташована за межами населеного пункту на території Дібрівської сільської ради Малинського району Житомирської області.

3. Умови відбору виконавця земельних торгів: 

– переможець забезпечує підготовку лотів (виготовлення документації із землеустрою, оцінки земель та агрохімічного паспорта земельної ділянки) до продажу на земельних торгах, а також проведення земельних торгів за власний рахунок на підставі відповідних договорів між організатором та виконавцем земельних торгів з наступним відшкодуванням витрат виконавцю земельних торгів за рахунок коштів, що сплачуються покупцем лота у відповідності до вимог статті 136 Земельного кодексу України;

– документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “Для відбору виконавців земельних торгів” із зазначенням об’єкта та дати проведення відбору;

– у конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з пропозицією для участі у відборі виконавців земельних торгів.

Усі сторінки документів, що надаються претендентом у складі його пропозиції (за винятком оригіналів належним чином оформлених довідок чи листів, виданих уповноваженими державними органами чи іншими (сторонніми) суб’єктами господарювання, нотаріально завірених копій документів), повинні бути засвідчені посадовими особами претендента відповідно до компетенції та з дотриманням норм чинного законодавства України в сфері оформлювання документів. Документи мають бути без поправок, дописок тощо.

У разі рівної кількості набраних балів переможцем визнається учасник, пропозиція щодо вартості послуг (робіт) по розробці документації із землеустрою та нормативної грошової оцінки земельної ділянки у якого є меншою.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до відбору не допускається.

4. Перелік підтвердних документів:

– заява на участь у відборі виконавців земельних торгів;

– згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця);

– копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

– копії кваліфікаційних сертифікатів інженерів-земелевпорядників претендента, які працюють штатному складі або яких буде залучено до розробки документації із землеустрою;

Пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити інформацію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт та строк виконання робіт (у календарних днях), а також згоду на фінансування підготовки лотів та проведення земельних торгів.

Переможець відбору несе відповідальність перед організатором земельних торгів – за невиконання зобов’язань третіми особами, координує надання послуг третіх осіб, створює умови та здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов’язань.

5. Строк подання документації: до 25 січня 2018 року (включно).

  Поштова адреса, за якою подаються документи:

10002, м. Житомир, вул. Довженка, 45, каб. 310.

6. Інформація про проведення відбору: відбір відбудеться 30 січня 2018 року о 15.00 год. в приміщенні Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області за адресою: 10002, м. Житомир, вул. Довженка, 45.

7. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: 

м. Житомир, вул. Довженка, 45, каб. 310.

Телефон для довідок: (0412) 34-68-12 та 43-87-22.

Секретар комісії – Степанюк Марія Анатоліївна